Yayınlar

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi 2 Ay Daha Uzatıldı

  • Tarih
    31 Ağustos 2020

Bülten: 2020/78


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 2 AY DAHA UZATILDI

31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.

İlgili kararın linki aşağıda yer almaktadır:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf

← Önceki Sayfa