Publications

Practical information

Libor Faiz Oranı

Libor: Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz

Kıdem Tazminatı Tavanı

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Dönemi Tutar 01.07.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 6.379,86 TL 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında 6.017,60 TL 01.07.2018-31.12.2018 tarihleri

Tefe/Üfe Oranları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Endeksi (1994-100) buradan ulaşabilirsiniz. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Y-ÜFE) Endeksi(2003-100) buradan ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret

2019 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI(BRÜT) YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 16 YAŞ ALTI VE ÜSTÜ 01.01.2019 31.12.2019 2.558,40 2018 YILI ASGARİ ÜCRET

ÇVÖA Listesi

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (10.03.2014 tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete Vergiler Açısından

Vergi Cezaları Usulsüzlük

Usulsüzlük Cezası Madde 352-Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) 2017Yılında Uygulanan Miktar(TL) 2018 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) 2019 Yılında Uygulanacak

Yemek İstisnası

Yemek İstisnası 2017 Yılı İstisna Tutarı TL 2018 Yılı İstisna Tutarı TL 2019 Yılı İstisna Tutarı TL İşverenlerce, iş yerinde

Vergi Kodları

VERGİ TÜRLERİ VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)

KDV Tevkifat Tablosu

1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA UYGULANAN TEVKİFAT İŞLEMLERİ VE ORANLARI 14.04.2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 117 Seri no.lu

GV Tevkifat Oranları

Gelir Vergisi Tevkifat Oranları(Bazıları) Kanun maddesinin açıklaması Oran 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17