Publications

Bulletins

SGK Teşviki

Bülten: 2020/71 SGK TEŞVİKİ Kısa Çalışma Ödeneğinden ve Ücretsiz İzin desteğinden yararlanan çalışanlara normal çalışma programına geçilmesi halinde tüm sigorta

Bülten 2017-132

BÜLTEN 2017-132 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 110-111-112-113-114-115-116-117 YAYINLANDI 19 Aralık 2017 gün ve 30275 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Kamu

2011-7 Kesin Mizan Bildirimi

403 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan “Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

2011-9 İşletme Cetvelleri

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’ na göre Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna kadar “ Yıllık İşletme Cetveli ” verme zorunluluğu bulunmaktadır.

2011-10 Yabancı Sermaye Bildirimleri

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ‘nun 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ”Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin 5. maddesinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler ile kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler tarafından yapılacak bildirimler hakkında açıklamalar bulunmaktadır.