Bülten 2019-36 7161 Sayılı Kanun ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklik

BÜLTEN 2019 -36 7161 SAYILI KANUN İLE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 18 Ocak 2019 gün ve  30659

Devam