30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55 30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE

Devam

Kuyumculuk, Sarraflık ve Mücevheratçılık Gibi İşlenmiş Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş Alım Satımında Bulunan Mükelleflerin Belge Düzeni

BÜLTEN 2019-41 KUYUMCULUK, SARRAFLIK VE MÜCEVHERATÇILIK GİBİ İŞLENMİŞ KIYMETLİ MADEN VE KIYMETLİ TAŞ ALIM SATIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN BELGE DÜZENİ 4

Devam