Bülten 2018-45 Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasında Defter Tasdikleri Hakkında 493 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

BÜLTEN 2018-45 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA DEFTER TASDİKLERİ HAKKINDA 493 SIRA NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ 15/2/2018 tarihli ve 7099

Devam