İK Politikamız

Şirketimiz bünyesinde uygulanan İnsan Kaynakları Politikası; sadece iş hedefleri, mevcut işleri daha iyi yapabilme ve  kendilerini daha iyi geliştirebilme değil, çalışanların kendi mutluluklarını sağlamak ve desteklemektir.

Çalışanlarımızdan beklentilerimiz:

-Dürüstlük

-Takım Çalışması

-Yaratıcılık ve Girişimcilik

-Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme

-Yeniliklere Uyum

-İletişim

-Müşteri Hassasiyeti