Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı.

9 Ağustos 2012 gün ve 28379 sayılı Resmi  Gazete’de Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı. Bu tebliğ, 6102 sayılı

Devam