Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

30 Aralık 2012 gün ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited

Devam

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı.

9 Ağustos 2012 gün ve 28379 sayılı Resmi  Gazete’de Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayınlandı. Bu tebliğ, 6102 sayılı

Devam