Bülten 2013-60 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Açma ve Bu Sitenin Bir Bölümünün Şirketçe Kanunen Yapılması Gereken İlanlara Ayırması Zorunluluğu

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,03.07.2013 (BÜLTEN 2013-60) TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BAĞIMSIZ  DENETİME

Devam

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul veEsasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük veTicaret Bakanlığı TemsilcileriHakkında Yönetmelik Yayımlandı

28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul

Devam