2017 Yurtdışı Harcırahlar

2017 YILINDA YURT DIŞINA YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE  İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANDI  Bakanlar Kurulu’nun2016/9715 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

Devam