Damga ,Katma Değer ve Özel Tüketim Vergilerinde Değişiklik Yapan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  3 Şubat 2017 gün ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 1-31/01/2017 tarih ve 2017/9759

Devam