Bağımsız Denetçinin Hileye Karşı Sorumluluğu BDS 240

  10 Aralık 2013 gün ve 28847 sayılı Resmi Gazete’de  “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS

Devam