Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

19 Aralık 2012 gün ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

Devam

Dahilde İşlemi Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

4 Aralık 2012 gün ve 28487 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 22.10.2012 gün ve 2012/3903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dahilde

Devam