Damga ,Katma Değer ve Özel Tüketim Vergilerinde Değişiklik Yapan 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

  3 Şubat 2017 gün ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 1-31/01/2017 tarih ve 2017/9759

Devam

6770 Sayılı Kanunla Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı

27 Ocak 2017 gün ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6770 sayılı Kanun başlığı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle

Devam