Bülten 2017-77 Eski Taşıtların Hurdaya Ayrılması ve Trafik Kayıtlarını Silinmesi ile Motorlu Taşıt Vergisinin Terkini Hakkında 48 Nolu MTV Genel Tebliği

BÜLTEN(2017-77) ESKİ TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASI VE TRAFİK KAYITLARINI SİLİNMESİ İLE MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİN TERKİNİ HAKKINDA 48 NOLU MTV GENEL TEBLİĞİ

Devam