Bülten 2019-60 Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde KDV İstisnası

BÜLTEN 2019-60 BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI 7166 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle değişen Katma Değer Vergisi

Devam