30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55 30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE

Devam

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Bülten: 2020/51 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI 17.04.2020 tarihli ve VUK-127/2020-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30

Devam