Fesih Yasağı, Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Bülten: 2020/76

FESİH YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİN 1 AY UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin, nakdi ücret desteğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süreleri 1 ay dada uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Bu defa yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanının kısa çalışma ödeneğinin süresini, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilme yetkisi bulunmaktadır.

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği:

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10’uncu madde ile 17.04.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere, bazı durumlar hariç, iş sözleşmelerinin fesih edilemeyeceği hükme bağlanmış ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının ve aynı kanun maddesinde yer alan nakdi ücret desteğinin süresi 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.