Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB’lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı

Bülten: 2020/69

GERİYE YÖNELİK SGK TEŞVİK DEĞİŞİKLİK TALEPLERİNE İLİŞKİN DÜZENLENECEK APHB’LERİN KURUMA GÖNDERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN GENEL YAZI YAYIMLANDI

5510 sayılı Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini /muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin en son hangi tarihe kadar SGK’ya vermeleri gerektiği,

a) 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (01.06.2018 ve öncesi) geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinin de bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

b) 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için 6 aylık yasal süre içinde SGK’ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.