30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55

30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK, DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defterlerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2019 Aralık Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 2020 Yılında devreye alındı.
2020 Ocak Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Şubat Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Mart Ayı 30.06.2020 Salı Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Nisan Ayı 31.07.2020 Cuma Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Mayıs Ayı 31.08.2020 Pazartesi Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Haziran Ayı 30.09.2020 Çarşamba Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Temmuz Ayı 02.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ağustos Ayı 30.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Eylül Ayı 31.12.2020 Perşembe Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ekim Ayı 01.02.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Kasım Ayı 01.03.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Aralık Ayı 30.04.2021 Cuma Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü