Mücbir Sebepler Kapsamında Olmayan Mükelleflerin 30.04.2020 Tarihine Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süreleri Uzatıldı

Bülten: 2020/53

MÜCBİR SEBEPLER KAPSAMINDA OLMAYAN MÜKELLEFLERİN 30.04.2020 TARİHİNE KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRELERİ UZATILDI

Bilindiği üzere mücbir sebep kapsamına alınan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 30.04.2020 tarihine kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi yükleme süreleri ise 27.07.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 20.04.2020 tarihli ve VUK-128/2020-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Ticari Kazançları basit usule göre tespit edilen gelir vergisi mükelleflerinin, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.