Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Bülten: 2020/51

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

17.04.2020 tarihli ve VUK-127/2020-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.