Bülten 2019-11 2019 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarında Dikkate Alınacak Kurlar

BÜLTEN(2019-11)

2019 YILINDA UYGULANACAK KONSOLOSLUK HARÇLARININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK KURLAR

31 Aralık 2018 gün ve 30642 ( Mükerrer 3)sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 83 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının 2019 yılında yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 5,30 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise ekte yer alan tebliğde  gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

İlgili tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti

www.ertadenetim.com

İstanbul, 01.01.2019