Bülten 2019-18 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) İndirimli Oran İstisnası

BÜLTEN (2019-18) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 22) İNDİRİMLİ ORAN İSTİSNASI 31 Aralık

Devam