Bülten 2018-93 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Bazı İl ve İlçelerdeki Mükelleflerin, Mücbir Sebep Dönemine İlişkin Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin Verilme İle Ödeme Sürelerine İlişkin Usul ve Esaslar

BÜLTEN 2018-93 MÜCBİR SEBEP HALİ SONA EREN BAZI İL VE İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN, MÜCBİR SEBEP DÖNEMİNE İLİŞKİN VERGİ BEYANNAMELERİ VE BİLDİRİMLERİNİN

Devam