Bülten 2018-77 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

BÜLTEN 2018-77

7144 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

25.05.2018 gün ve 30431 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ” biri yürürlük ve biride yürütme maddesi olmak üzere 23 maddeden oluşmaktadır.

Bu kanunda 19 kanunda değişiklik yapılmış olup, 1 maddesi Vergi Usul Kanununda ve 1 maddesi de Katma Değer Vergisi Kanununda yapılmıştır.

7144 sayılı Kanunun hangi kanunlarda hangi maddelerinde değişiklik yapıldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

7144 Sayılı Kanun Madde Kanun No Kanun Adı Değişiklik/İlave/Kaldırılan

Maddeler

1, 2 1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3,5
3 5659 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu Ek 1
4 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek 11
5 213 Vergi Usul Kanunu Geçici Madde 31
6 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu 38
7 3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 7
8 3303 Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun Ek.1
9 3621 Kıyı Kanunu 6
10 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun 6
11 4734 Kamu İhale Kanunu 21
12 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Geçici Madde 3
13 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile Odalar ve Borsalar Kanununu 65,Geçici Madde 19
14 5216 Büyükşehir    Belediyesi   Kanunu 7
15 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 6
16 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 102
17 5543 İskan Kanunu Geçici Madde 10
18,19 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 30, Geçici Madde 3
20 6292 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Geçici Madde 7
21 7061 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 123
22 Yürürlük    
23 Yürütme    

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.

www.ertadenetim.com

İstanbul,25.05.2018