Bülten 2018-70 ÖTV II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 4 Nolu Tebliğ

BÜLTEN 2018-70 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 4) 12 Mayıs

Devam