Bülten 2018-34 Serbest Meslek Erbabı Tarafından  Defter Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak 2018 Kayıt Süresi Uzatıldı

BÜLTEN (2018-34)

SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN  DEFTER BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN OCAK 2018 KAYIT SÜRESİ UZATILDI

23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

1-26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

2- Ocak 2018 dönemi  için verilmesi gereken beyannameler Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebileceği gibi, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

İlgili sirküler aşağıdadır

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.

www.ertadenetim.com

İstanbul,23.02.2018

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/100

Tarihi: 23/02/2018

Sayısı: VUK-100 / 2018-4

1. Giriş: Defter-Beyan Sisteminin ilk defa kullanılmaya başlanması nedeniyle Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Sisteme 2018/Ocak dönemi için yapılması gereken kayıtlara ilişkin sürenin uzatılması ile söz konusu dönem için verilmesi gereken beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden, Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilmesi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2018/Ocak Dönemine İlişkin Olarak Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Sürenin Uzatılması:

26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Ocak ayı kayıtlarına ilişkin süre 2 Nisan 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2018/Ocak Dönemi Beyannamelerinin Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla da Verilebilmesi:

Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler tarafından 2018/Ocak dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler, Sistemin yanı sıra mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden Beyanname Düzenleme Programı aracılığıyla da verilebilecektir.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı