Bülten 2017-118 Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri No. 58-62 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-118

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞLERİ NO: 58-62 YAYINLANDI

16 Aralık 2017 gün ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de 58-62 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-58 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240) yürürlüğe  konulmuştur.

10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

 

2-62 Nolu Tebliğ ile,  Ek’te yer alan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805) yürürlüğe konulmuştur.

24/4/2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:36) yürürlükten kaldırılmıştır

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

 

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti

İstanbul, 16.12.2017