Bülten 2017-116 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64-65-66-67-68-69-70 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-116

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 64-65-66-67-68-69-70  YAYINLANDI

13 Aralık 2017 gün ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de 64-65-66-67-68-69-70 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1-64 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300) yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:10 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-65 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)  yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız

3-66 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450) yürürlüğe konulmuştur.

31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

4-67 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500) yürürlüğe konulmuştur.

30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:16 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

5-68 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510) yürürlüğe  konulmuştur.

29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:19 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

6-69 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560) yürürlüğe  konulmuştur.

22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:24 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

7-70 Nolu Tebliğ ile, Ek’te yer alan Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580) yürürlüğe  konulmuştur.

29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti

İstanbul, 13.12.2017