Bülten 2017-115 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61-63 Yayınlandı

 

BÜLTEN 2017-115

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 61-63 YAYINLANDI

11 Aralık 2017 gün ve 30267 sayılı Resmi Gazete’de 61-62 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır.

 

1- 61 Nolu Tebliğ ile;

Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 800)’ün yürürlüğe konulmuştur.

9/4/2014 tarihli ve 28967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-63 Nolu Tebliğ ile;

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardı (BDS 810)’un yürürlüğe konulmuştur.

22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti

İstanbul, 11.12.2017