Bülten 2017-114 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 59-60 Yayınlandı

BÜLTEN 2017-114

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 59-60 YAYINLANDI

8 Aralık 2017 gün ve 30264 sayılı Resmi Gazete’de 59-60 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler aşağıdadır.

1-59 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardı (BDS 320)’i yürürlüğe konulmuştur.

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 12 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2-60 Nolu Tebliğ ile, Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler Standardı (BDS 330) yürürlüğe konulmuştur.

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:13 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti

İstanbul, 09.12.2017