Bülten 2017-34 Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin ve Yatların İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilen Kazançların İstisnası

BÜLTEN ( E.Ö. 2017/34 ) TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN VE YATLARIN İŞLETİLMESİNDEN VE DEVRİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN İSTİSNASI

Devam