Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İş Bölümü Kararı yayınlandı (31.12.2016 RG 29935)

2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca Danıştay dava daireler arasındaki iş bölümü 2016/72 sayılı Kararla belirlenmiştir. Söz konusu karara için tıklayınız.