Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı (02.01.2017 RG 29936)