2015 Yılında Dar Mükelleflerin Kira Beyanları İle İlgili “Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi” Yayınlandı

Erdoğdu Öz

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetin ve YMM Ltd.Şti

www.ertadenetim.com

İstanbul,02.03.2015

2015 YILINDA DAR MÜKELLEFLERİN KİRA BEYANLARI İLE İLGİLİ “TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ” YAYINLANDI

2014 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya veren dar mükelleflere; kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna kira tutarı, beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi ve ödenmesi gereken verginin hesaplanması konularında genel bilgiler sunmak amacıyla bu rehber Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmıştır.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.