Bülten 2014-68 Emlak Vergisine Esas 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,27.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-68) EMLAK VERGİSİNE ESAS 2015 YILINDA

Devam

Bülten 2014-67 01.01.2014 Tarihi ve Sonrasında Başlayan Hesap Dönemlerinde Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulayacak Kurum Kuruluş ve İşletmeler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,27.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-67) 01.01.2014 TARİHİ VE SONRASINDA BAŞLAYAN

Devam

Bülten 2014-66 Mali Tatil Uygulamasında Uygulama Dışı Bırakılan Bazı Sürelerin Kapsama Alındığına İlişkin Duyuru

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,21.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-66) MALİ TATİL UYGULAMASINDA UYGULAMA DIŞI

Devam

Bülten 2014-65 Amortisman Listesine Yapılan İlave Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-65) AMORTİSMAN LİSTESİNE YAPILAN İLAVE AMORTİSMANA

Devam

Bülten 2014-64 Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 347 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 438 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-64) VERGİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN KULLANILAN BELGELERİN

Devam

Bülten 2014-63 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri Hakkında 437 Sıra Nolu Vuk Genel Tebliği

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,07.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-63)  YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN

Devam

Bülten 2014-62 2014 Yılı Ağustos Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,04.08.2014                                                                (BÜLTEN 2014-62)                                           2014 YILI AĞUSTOS AYI

Devam