Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32

14 Mart 2014 gün ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun “Bağımsız Denetçi Raporunda

Devam

Bülten 2014-38 2014 Yılı Mart Ayı Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,03.03.2014                                                                (BÜLTEN 2014-38)                                           2014 YILI MART AYI

Devam