Bülten 2013-74 2013 Ekim Ayında Verilmesi Gereken Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,23.10.2013                                                                BÜLTEN 2013-74 23 EKİM 2013 GÜNÜ AKŞAMINA

Devam

Bülten 2013-73 İade HakkDoğuran İşlemler Nedeniyle Nakden veya Mahsuben Talep Edilecek Vergi İadelerinin Başvuru Esasları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,10.10.2013                                                                  BÜLTEN 2013-73 İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

Devam

Bülten 2013-72 2013 Yılı 3 ncü Geçici Vergi Dönem Sonunda Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

Erdoğdu ÖZ Yeminli Mali Müşavir Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.                                               İstanbul,08.10.2013                                                                  BÜLTEN 2013-72 2013-3 YILI 3 NCÜ

Devam