Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu Hakkında Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 11 Şubat 2013 gün ve 28556 sayılı Resmi Gazete’de  “Açık İşletme Madeninin Üretim

Devam