Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No.42 Yayımlandı.

31 Aralık 2012 gün ve 28514 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Seri No 42’de‘ 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri yayımlandı.

İlgili genel tebliğe ulaşmak için tıklayınız.