Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği Yayımlandı.

25 Ocak 2013 gün ve 28539 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinde bağımsız denetçilik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız