Yetkilendirilmiş Kişi Statüsü ve YMM Raporunun Yer Aldığı Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Yayımlandı

Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel

Devam