Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler ve Düzeltme Amaçlı Bildirim ve Formların Özel Usulsüzlük Cezaları

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2019    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

190 TL

380 TL

1.900 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

98 TL

196 TL

980 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

49 TL

98 TL

490 TL

 

 

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2019     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

380 TL

1.900 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

196 TL

980 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

98 TL

490 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2019 yılı için 190 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel Usulsüzlük   Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

160 TL

320 TL

1.600 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

80 TL

160 TL

800 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

40 TL

80 TL

400 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2018     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

320 TL

1.600 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

160 TL

800 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

80 TL

400 TL

Not: 09.08.2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. 2017 yılı için 160 TL

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

140 TL

280 TL

1.400 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

70 TL

140 TL

700 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

35 TL

70 TL

350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar İçin Özel Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2017     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

280 TL

1.400 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

140 TL

700 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

70 TL

350 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016    YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

137 TL

260 TL

1.370 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

69 TL

137 TL

690 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

34 TL

69 TL

340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2016     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

260 TL

1.370 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

137 TL

690 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

69 TL

340 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Elektronik   Ortamda   Verilen Beyannameler İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Beyannamenin kanuni   verilme süresinin     sonundan başlayarak İlk 30 Gün İçinde   Verilmesi İkinci 30 Gün İçinde   Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest   Meslek   Erbabı hakkında

130 TL

260 TL

1.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan     çiftçiler ile kazancı basit usulde   tespit edilenler hakkında

66 TL

132 TL

660 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar     hakkında

33 TL

66 TL

330 TL

 

Kanuni Süresinden   Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen     Bildirim ve   Formlar  İçin Özel   Usulsüzlük Cezası Uygulaması (2015     YILI )
Bildirim veya formun   düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan     başlayarak İlk 10 Gün İçinde   Verilmesi Takip Eden 15 Gün   İçinde Verilmesi Sonrası Verilmesi
Birinci sınıf   tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı hakkında

Ceza Yok

260TL

1.300 TL

İkinci sınıf   tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde       tespit edilenler hakkında

Ceza Yok

132 TL

660 TL

Yukarıda yazılı   olanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza Yok

66TL

330 TL