2003 Yılında Uygulanacak Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayımlandı

30.12.2012 gün ve 28513 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  2012/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılan  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli  yayımlandı.

Bu  cetvel 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveline ulaşmak için tıklayınız.