Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul veEsasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük veTicaret Bakanlığı TemsilcileriHakkında Yönetmelik Yayımlandı

28 Kasım 2012 gün ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul

Devam

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikteki Değişiklik Yönetmeliği Yayınlandı

04.12.2012 gün ve  28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.10.2005 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan

Devam