Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

31 Ekim 2012 gün ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de, “Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin

Devam

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni Sermayeyi Temsil Eden Ortaklık Payının Devri Hakkında 14 Eylül 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04/6226 sayılı Genelge Yayınlandı.

Bu genelgeye göre; 6762 sayılı TTK, uyarınca, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden,

Devam