Tarihler İtibariyle Yeni TTK’nın Yürürlük Hükümlerine İlişkin Açıklamalar

Yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte tam anlamıyla uygulamaya girmesi farklı tarihlerdedir. TURMOB yayınladığı 07.09.2012 gün ve 162/1 sayılı Sirküler raporunda  bu tarihler ve konular açıklanmıştır.

Bu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.