Bülten 2012-44 Yeni Türk Ticaret Kanununun 6335 Sayılı Kanunla Değişen 39/2 nci Maddesine Göre Ticari Belgelerde Zorunlu Olarak Yer Alacak Bilgiler ve Yürürlük Tarihleri