KDV Tevkifat Uygulaması ile İlgili 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı