Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 6335 sayılı Kanun Yayınlandı

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1

Devam

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı Yeniden Belirlendi

19 Haziran 2012 gün ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de TC Merkez Bankasınca yayınlanan  vadesine en çok 3 ay kalan senetler

Devam