Uluslararası Taşımacılık İstisnası ile İlgili 61 Seri Nolu KDV Sirküleri Yayınlandı

61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; uluslararası taşımacılık istisnasının kapsamı ile istisnanın tevsiki ve iade için ibrazı gereken belgelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.